FMSO_veil barn

Bruk av tolk for barn

I Veilederen for kultursensitiv metode, finner du en egen ressurs om tolkesamtaler med overgrepsutsatte. Å tolke for barn er annerledes enn å tolke for voksne brukere og krever noen ekstra hensyn. Problemstillingene og tipsene under er basert på diskusjoner i referansegruppen og tidligere forskning1.

Fotnoter

  1. Kanstad og Gran 2016, Gamst 2011