FMSO_veil barn

Bruk av tolk for barn

I Veilederen for flerkulturelle, finner du en egen ressurs om tolkesamtaler med overgrepsutsatte. Å tolke for barn er likevel annerledes enn å tolke for voksne brukere og krever noen ekstra hensyn.Problemstillingene og tipsene under er basert på diskusjoner i referansegruppen og tidligere forskning1.

Fotnoter

  1. Kanstad og Gran 2016, Gamst 2011