Artboard 1500

Vi skifter navn!

Nå samles vi og våre 16 medlemessentrene under en enhetlig profil og navnet Nok.!

Målet er å øke brukervennligheten og gjøre det enkelt å finne frem til sitt nærmeste senter. Med endringen synliggjør vi også at alle sentrene i paraplyen følger en felles faglig plattform og etiske retningslinjer.

Ordet «nok» representerer ikke en forkortelse, men hva vi jobber med. Ordet signaliserer et tydelig stopp-punkt og gjenspeiler sentrenes felles visjon «Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep». Samtidig henviser navnet til målgruppens egenkraft og styrke. Et stopp-punkt markerer også forandring, håp og fremtid i tråd med vårt slagord «Sammen finner vi veien videre».

Sammen jobber vi for en bedre fremtid for den som har blitt utsatt, og for å hindre at nye overgrep skjer. Med nytt navn og logo ønsker vi å fremstå som tydelige, ærlige og direkte. Mangfold og bevegelse er også viktige verdier for sentrene, som fortsetter å levere inkluderende og tverrfaglige lavterskeltilbud med høy kompetanse. Vi ser frem til å ønske både tidligere og nye brukere og samarbeidsparter velkommen under ny profil og logo

Skriv til oss her