james baldwin2-unsplash

Nullvisjon i Bergen?

Nok. Norge og Nok. Bergen utfordrer bystyret i Bergen.

I Bergensavisen 12. mai spør vi om bystyret i Bergen vil vedta en nullvisjon mot seksuelle overgrep som gjelder alle, og dermed gå enda lenger enn Kristiansand kommune.

Er det noe poeng å ha en nullvisjon? er et utsagn vi har hørt mange ganger. Ja, det er det! Selv om det i dag gjøres mye, er det langt mellom ønske og virkelighet når det kommer til å forebygge og å forhindre nye overgrep. Vi ser altfor ofte at viljen er der, men at man likevel ikke prioriterer å sette av nødvendige midler eller på andre måter forplikter seg til å gjøre tiltak vi vet virker.

Les hele kronikken her.

Skriv til oss her