priscilla-du-preez-9e4n5-xvvbg-unsplash

Ja til nasjonal satsing!

Fylkestinget i Nordland har vedtatt en nullvisjon mot seksuelle overgrep.

Avisa Nordland skriver på lederplass 11. mai at det trengs en nasjonal storsatsing for å hjelpe de som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Det er vi helt enig i! At fylkestinget i Nordland allerede har vedtatt en nullvisjon mot overgrep, er en viktig start. For at den skal kunne realiseres, trengs det konkrete handlingsplaner ned på kommunenivå.

Vi har nullvisjon på en rekke andre områder i samfunnet, som selvmord, mobbing og dødsfall i trafikken. Dette er etiske veivisere, der vi som samfunn går foran og sier at hvert tilfelle er ett for mye. Vi setter oss mål for hvilket samfunn vi vil ha. Å vedta en nullvisjon mot seksuelle overgrep er derfor et kjempeviktig vedtak. 

Kronikken fra 21. mai kan leses her.

 

Skriv til oss her