Foto: Diogo Nunes / Unsplash

Aldri før har så mange tatt kontakt med Nok.-sentrene

Antall henvendelser til sentre mot incest og seksuelle overgrep (Smiso/Nok.) i 2020 er det høyeste noen gang registrert.

Totalt mottok sentrene 38 359 henvendelser i løpet av året. Over halvparten av henvendelsene var telefonsamtaler. Det største økningen var blant kvinner i alderen 18-23 år. Det var noe nedgang i antall som oppsøkte sentrene fysisk, men antall henvendelser har økt.

– Noe færre besøkende og lavere deltakelse på aktiviteter i regi av sentrene er en naturlig konsekvens av pandemien, men at det har vært flere henvendelser enn noen gang sier mye om behovet for dette tilbudet. Mange har kanskje hatt særlig behov for hjelp og støtte til å håndtere vanskelige erfaringer i pandemiperioden.

Mari Trommald, direktør i Bufdir.

For å kunne opprettholde tilbudet, har sentrene blant annet gjennomført brukersamtaler på telefon og innført smittevernstiltak for besøkende. «Vi vet at antallet utsatte og pårørende ikke endrer seg selv om det pågår en pandemi, og vi er imponert over den innsatsen sentrene har gjort med å omjustere driften til gjeldene smittevernregler», sier daglig leder i Nok. Norge, Ingvild Hestad Torkelsen. 

Flertallet av brukerne var utsatt for overgrep begått av en person de hadde en nær relasjon til og kun 16 prosent hadde vært utsatt for overgrep fra en ukjent person. De aller fleste brukerne av sentrene i 2020 var kvinner, 84 prosent mot 15 prosent menn. Kjønnsfordelingen har vært forholdvis stabil over tid. De utsatte mennene som brukte sentrene hadde høyere gjennomsnittsalder enn kvinnene og nesten halvparten av disse ble utsatt for overgrep første gang da de var i alderen 7-13 år. 

Den fullstendige statistikken kan du lese på Bufdir sine sider.

Skriv til oss her