jude-beck-5Sgm_qmbwGc-unsplash

Hvem skal bli utsatt for seksuelle overgrep i Rogaland?

Nok. Sør-Vest og Nok. Norge oppfordrer kommunene i Rogaland til å vedta en nullvisjon mot seksuelle overgrep.

2 av 10 skolebarn i Rogaland vil bli utsatt for seksuelle overgrep i løpet av livet. Minst en tredjedel av disse vil bli utsatt første gang i barndommen. På nasjonalt nivå har 1 av 3 kvinner og 1 av 10 menn opplevd minst en form for seksuelle overgrep i løpet av livet. Det er nesten 1 million nordmenn. Nå er det nok. Seksuelle overgrep skal ikke behandles som et privat problem når det er et folkehelseproblem. Det er på tide å ta et tydelig standpunkt mot overgrep.

Vil ikke overgrep skje uansett?, er et utsagn vi hører mye. Og ja, det kan føles urealistisk å tenke seg en verden helt uten seksuelle overgrep. Vi mener likevel at en nullvisjon er det eneste som er godt nok. For hvis vi ikke har det – hvem skal bli utsatt? En nullvisjon handler om å forebygge at overgrep skjer, men også om å sende en tydelig beskjed om at hvert enkelt overgrep er ett for mye.

Kronikken stod i Stavanger Aftenblad 25. mai og kan leses i sin helhet her.

Skriv til oss her