Skjermbilde 2022-06-20 kl. 14.02.38

Ny veileder om seksualisert vold i krig og konflikt

Hvordan kan vi hjelpe utsatte som har kommet til Norge? RVTS har laget en veileder.

Mange flyktninger har opplevd seksualisert vold før de kom til Norge. RVTSene har laget en side med informasjon om seksualisert vold i krig og konflikt og hvordan man hjelpe utsatte.

Siden fokuserer på arbeid med flyktninger fra Ukraina, men materialet som presenteres kan benyttes i arbeid med overlevere fra andre land.

Bruk av materialet krever ingen spesialkompetanse. Det skal være lett å sette seg inn i og er utviklet for at frivillige hjelpere skal kunne bistå overlevere. Samtidig kan det gi nyttige perspektiv og redskap til for eksempel helse- og sosialpersonell i både 1. og 2. linje tjenesten.

Les hele veilederen her.

Skriv til oss her