Skjermbilde 2022-06-01 kl. 13.49.23

“Sentrene har stor betydning for enkeltmenneskers liv.”

Flere henvendelser til sentrene mot incest og seksuelle overgrep i 2021.

I dag har Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) publisert statistikken for sentrene mot seksuelle overgrep for 2021. Den viser at sentrene mottok 38 701 henvendelser i 2021, som er flere enn året tidligere. Det har vært en økning i antall henvendelser hvert år siden 2014. 

– Statistikken viser at seksuelle overgrep er et omfattende samfunnsproblem. Samtidig er det bra at mange oppsøker hjelp og kjenner til tilbudet. Det er dermed på samme tid trist og gledelig at antallet henvendelser øker hvert år, sier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør i Bufdir. Bufdir er ansvarlig for sentrene. – Sentrene har stor betydning for enkeltmenneskers liv, fortsetter hun. 

Hovedtrender for statistikken i 2021

• 79 prosent av brukerne som oppsøkte senteret var selv utsatt for seksuelle overgrep, mens 16 prosent oppsøkte senteret som pårørende. 4 prosent besøkte senteret både som pårørende og utsatt.

• En høy andel av brukerne var nye i 2020, henholdsvis 53 prosent av dem som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep, og 73 prosent av de pårørende.

• 86 prosent blant de som var utsatt for seksuelle overgrep var kvinner, og 71 prosent blant de pårørende.

• Flertallet av brukerne var utsatt for overgrep begått av en person de kjente fra før, av et familiemedlem, en partner eller en venn. Kun 15 prosent var utsatt for overgrep fra en ukjent person.

• 98 prosent av kvinnene og 80 prosent av mennene ble utsatt for mannlig en overgriper. En høyere andel menn enn kvinner hadde imidlertid vært utsatt for kvinnelig overgriper, henholdsvis 29 prosent og 5 prosent.

Hele statistikken finnes på Bufdir sine sider


(Kilde: Sentio og Bufdir)

Skriv til oss her