handlingsplan vold i nære relasjoner

Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Fmso har levert både muntlig og skriftlig innspill til ny handlingsplan.

Skjermdump: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017
Da Fmso deltok på innspillsmøtet for ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner den 28. november var det viktigtste budskapet at den nye handlingsplanen må satse på fremtiden til utsatte for seksuelle overgrep.

Fmso deler regjeringens ønske om at en satsning på forebyggende arbeid skal føre til en reduksjon i antall overgrep. Samtidig har det ikke vært en reduksjon i omfanget av seksuelle overgrep i Norge de senere årene, hvilket innebærer at det er behov for en helhetlig og mer omfattende satsning enn vi ser i dag.

Omfanget av seksuelle overgrep er så stort at selv om det forebyggende arbeidet skulle føre til en reduksjon, vil det være generasjoner av utsatte som fortsatt trenger hjelp. Forebygging og hjelp til utsatte er altså to viktige og overlappende satsingsområder som ikke kan settes opp mot hverandre.

For mange er hjelp i tide det som trengs for å komme videre. Derfor trenger vi faglig sterke lavterskeltilbud som er lett tilgjengelige over hele landet, der man kan komme uten henvisning og uten ventetid. Det må finnes noe for de som er for friske for DPS, men som ønsker å bearbeide det de har opplevd. Dette må det være fokus på i den nye handlingsplanen.

Les hele innspillet vårt her.

Skriv til oss her