Hopp til innhold

Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Tekst: Ingvild Hestad Torkelsen/Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) varsler i dag at det skal utarbeides en ny nasjonal handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Handlingsplanen "skal styrke Regjeringens innsats for en helhetlig og offensiv politikk".

Handlingsplanarbeidet skal ledes av Justis- og beredskapsdepartementet, men flere departement og andre relevante aktører skal trekkes inn i arbeidet.

"For å utvikle god politikk på dette området er vi er helt avhengige av innspill fra frivillige organisasjoner med nærhet til problemstillingene", sier Kallmyr.