FMSO_veil funksjon_2

Begreper

Alle brukere av Nok.- sentrene kan ha behov for tilrettelegging, selv om det ikke er umiddelbart synlig. Derfor vil vi være bevisst på hvilke funksjonshemmende forhold som finnes ved tilbudet og hvordan vi kan tilrettelegge. For brukere med utviklingshemming kan tilbudet innebære særskilt oppfølging og forpliktelser for senteret.

Fotnoter

 1. Unge funksjonshemmede 2018
 2. Funktek 2019
 3. Lundqvist m.fl. 2016
 4. NOU 2001: 22
 5. Bufdir 2019a
 6. WHO 2011, Bufdir 2019a
 7. Rognaldsen 2012, s. 2
 8. NOU 2001: 22, s. 10
 9. NOU 2001:22
 10. Bufdir 2013
 11. Rognaldsen 2012
 12. Unge Funksjonshemmede 2017