FMSO_veil funksjon_2

Hva er funksjonsnedsettelse?

For å skape et likeverdig tilbud til overgrepsutsatte personer med funksjonsnedsettelse er det viktig å ha i bakhodet at alle brukere av tilbudet kan ha behov for tilrettelegging, selv om det ikke er umiddelbart synlig. Sentrene bør være klar over hvilke funksjonshemmende forhold som finnes ved tilbudet og hva slags tilgang brukere har til kunnskap og informasjon om overgrep og seksuelle rettigheter mer generelt. For brukere med utviklingshemming kan tilbudet innebære særskilt oppfølging og forpliktelser for senteret.

Fotnoter

 1. NOU 2001: 22
 2. Bufdir 2019a
 3. WHO 2011, Bufdir 2019a
 4. Rognaldsen 2012, s. 2
 5. NOU 2001: 22, s. 10
 6. NOU 2001:22
 7. Bufdir 2013
 8. Rognaldsen 2012
 9. Unge Funksjonshemmede 2017
 10. Unge funksjonshemmede 2018
 11. Funktek 2019
 12. Lundqvist m.fl. 2016