FMSO_veil funksjon_2

Lover og regelverk

I arbeidet med overgrepsutsatte med nedsatt funksjonsevne er det, i tillegg til straffeloven om seksuallovbrudd, en rekke lovverk som trer i kraft. Både sentre som er universelt utformet og de som ikke er det, bør ha kunnskap om disse lovene og pliktene som hører med. De viktigste lovverkene er:

Fotnoter

 1. Straffeloven 2005
 2. Straffeloven 2005
 3. Straffeloven 2005
 4. Straffeloven 2005
 5. Straffeloven 2005
 6. FN-Sambandet 2018
 7. FN-Sambandet 2018
 8. Likestillings- og diskrimineringsloven 2017
 9. Helse- og omsorgstjenesteloven 2011
 10. Likestillings- og diskrimineringsloven 2017
 11. Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger 2013
 12. Forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)-løsninger 2013
 13. Likestillings- og diskrimineringsloven 2017
 14. Likestillings- og diskrimineringsloven 2017
 15. Plan- og bygningsloven 2008
 16. Byggteknisk forskrift 2017
 17. Plan- og bygningsloven 2008