FMSO_veil funksjon_2

Bevisst kommunikasjon

Bevisst kommunikasjon er en viktig form for tilrettelegging. Her er noen enkle prinsipper som er nyttige i møte med de fleste brukere, uavhengig av funksjonsevne.1

Bruk av skrive- og tegnspråktolk

Sentrene møter mennesker i en sårbar og vanskelig situasjon. Psykisk stress og traumereaksjoner kan påvirke personers evne til å oppfatte informasjon. Samtidig kan kommunikasjonsvansker bli en ekstra stressfaktor for brukeren, i en allerede krevende samtale.

Sentrene bør derfor ha en lav terskel for bruk av tolk. De ansatte skal være trygge på at de blir forstått og har forstått brukeren. Ved noen oppdrag vil det være flere tolker, ettersom tolking er krevende. Ofte bytter tolkene hvert femtende minutt. Tolken som ikke tolker, kvalitetssikrer og støtter den aktive tolken.

Les mer om bruk av tolk i Veileder for flerkulturelle.

Fotnoter

  1. Unge funksjonshemmede 2017
  2. HLF 2019
  3. NAV 2019a
  4. NAV 2019b