Fremmedspraklig

Lover og regelverk

I tillegg til Straffelovens Kapittel 26 om seksuallovbrudd finnes det rettighetserklæringer og lovverk som kan være nyttige å vite om i møte med flerkulturelle brukere.

Menneskerettigheter

Lover og regelverk

  1. FN-sambandet 2017
  2. FN-sambandet 2019b
  3. FN-sambandet 2019a
  4. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999