Vanlige reaksjoner etter seksuelle overgrep

Etter seksuelle overgrep opplever mange at de har mistet en følelse av trygghet, og noen kan få mer alvorlige senvirkninger.

Selv om noen reaksjoner går igjen oftere hos mennesker som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, er det ingen fasit på hvordan akkurat du reagerer. Det finnes ikke riktige eller gale reaksjoner, og både type reaksjon og intensitet på reaksjonene varierer fra person til person.

For noen kan senvirkningene av et seksuelt overgrep være alvorlige, som å utvikle konsentrasjons- og lærevansker, dårlig selvbilde, rusmisbruk, angst og depresjon. Det er normale reaksjoner på en unormal hendelse.

Nettstedet dinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Her kan du lese mer utdypende informasjon om det å være utsatt for seksuelle overgrep.

Om tilbudet på Nok.-sentrene

Ansatte på Nok.-sentrene har lang erfaring med å hjelpe utsatte for seksuelle overgrep videre. På sentrene er det plass til alle følelser, tanker og reaksjoner. Vi vet at dette er prosesser som kan ta litt tid. Hos oss skal du møte mennesker som tør å spørre og som tåler å høre, og som forstår at folk er forskjellige og har ulike behov etter et overgrep. Alle de ansatte ved sentrene har taushetsplikt, og jobber etter tanken om hjelp til selvhjelp.

Skriv til oss her