Vanlige reaksjoner etter seksuelle overgrep

Etter seksuelle overgrep opplever mange at de har mistet en følelse av trygghet, og senvirkningene kan være mange. Vanlige senvirkninger er psykiske problemer, konsentrasjons- og lærevansker, dårlig selvbilde, rusmisbruk, angst og depresjon. Det er normale reaksjoner på en unormal hendelse.

Selv om noen reaksjoner går igjen oftere hos mennesker som har blitt utsatt for vold, er det ingen fasit på hvordan akkurat du reagerer. Det finnes ikke riktige eller gale reaksjoner, og både type reaksjon og intensitet på reaksjonene varierer fra person til person (dinutvei.no).

Hos Nok.-sentrene er det plass til alle følelser, tanker og reaksjoner - og til prosesser som kan ta litt tid. Der skal du møte mennesker som tør å spørre og tåler å høre, og som forstår at folk er forskjellige og har ulike behov. Alle de ansatte ved sentrene har taushetsplikt.

dinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Her finnes utdypende informasjon om det å være utsatt for vold og overgrep og om ulike hjelpetilbud.

Les mer på dinutvei.no.

 

 

 

Skriv til oss her