FMSO_veil barn

Forslag til rutiner og tiltak

Fysisk tilrettelegging

Under følger noen tips til fysisk tilrettelegging, basert på diskusjonene i referansegruppen og tidligere forskning2.

Fotnoter

  1. Winsvold 2015
  2. Gamst 2011, Langballe og Schultz 2016, Stefansen 2017 og Øvreeide 2009.