FMSO_veil barn

Forslag til rutiner og tiltak

Fysisk tilrettelegging

Sentrene som har et tilbud til barn under 16 år, bør se på den fysiske tilretteleggingen i lokalene. Under følger noen tips basert på diskusjonene i referansegruppen og tidligere forskning2.

Tilpasset informasjon

Barn har rett til tilpasset informasjon3. Det er derfor viktig at ansatte som underviser for barn eller jobber med samtaletilbud til barn har barnefaglig kompetanse. Språk og muntlig kommunikasjon må tilpasses barnets alder, modenhet og utviklingsnivå, så vel som kultur- og språkbakgrunn.

I tillegg bør sentrene vurdere følgende grep i sin skriftlige kommunikasjon og sitt informasjonsarbeid:

Fotnoter

  1. Winsvold 2015
  2. Gamst 2011, Langballe og Schultz 2016, Stefansen 2017 og Øvreeide 2009.
  3. FN-Sambandet 2018