FMSO_veil barn

Hva innebærer et tilpasset tilbud?

Et tilbud for barn og unge skiller seg fra tilbud for voksne, da store deler av denne gruppen har begrenset samtykkekompetanse1. I tillegg er det en rekke lovverk knyttet til barn under 16 år som gjør at det er nødvendig med et eget tilbud. Barn mellom 16 og 18 år, og unge voksne, kan også ha behov for et tilpasset tilbud og ekstra ivaretakelse.

Fotnoter

  1. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
  2. Søftestad 2018
  3. Jørgensen og Steinkopf 2013
  4. Jørgensen og Lillevik 2016
  5. Jørgensen og Steinkopf 2013
  6. Jørgensen og Steinkopf 2013
  7. Jørgensen og Steinkopf 2013
  8. HandleKraft 2019
  9. HandleKraft 2019
  10. NFKT 2019