FMSO_veil barn

Hva innebærer et tilpasset tilbud?

Et tilpasset tilbud for barn og unge skiller seg fra tilbud for voksne, da store deler av denne gruppen har begrenset samtykkekompetanse1. I tillegg er det en rekke lovverk knyttet til barn under 16 år som gjør at det er nødvendig med et eget tilbud. Barn mellom 16 og 18 år, og unge voksne, kan også ha behov for et tilpasset tilbud og ekstra ivaretakelse.

Fotnoter

 1. Pasient- og brukerrettighetsloven 1999
 2. Bufdir 2018c
 3. Søftestad 2018
 4. Jørgensen og Steinkopf 2013
 5. Jørgensen og Steinkopf 2013
 6. Jørgensen og Lillevik 2016
 7. Jørgensen og Steinkopf 2013
 8. Jørgensen og Steinkopf 2013
 9. Jørgensen og Steinkopf 2013
 10. Jørgensen og Steinkopf 2013
 11. HandleKraft 2019
 12. HandleKraft 2019
 13. NFKT 2019