FMSO_veil barn

Kunnskap om overgrep og barn

Omfang og forekomst

Barn og unge er mer utsatt for noen typer over overgrep enn det voksne er. Samtidig har de et mye sterkere regelverk rundt seg som skal beskytte dem. Likevel finnes det få offentlig tilbud for overgrepsutsatte barn som kan hjelpe både barn og pårørende ved avdekking.

Barns bruk av sentrene

Ikke alle sentrene har et tilbud til barn, likevel treffer de fleste sentrene barn og unge gjennom sitt forebyggende arbeid i barnehager og skoler.

Konsekvenser av overgrep

Overgrep kan påvirke utviklingsløpet til barn og unge, ved å forsinke eller forstyrre ferdighetsutviklingen35. Barnet kan som et resultat ha vansker med å regulere egne følelser eller atferd, og streve i sosiale relasjoner.

Fotnoter

 1. Thoresen og Hjemdal 2014
 2. Thoresen og Hjemdal 2014
 3. Myhre m.fl. 2015
 4. Mossige og Stefansen 2016
 5. Mossige og Stefansen 2016
 6. Thoresen og Hjemdal 2014
 7. Myhre m. fl. 2015
 8. Thoresen og Hjemdal 2014
 9. Myhre m.fl. 2015
 10. Barneombudet 2018b
 11. Holt m.fl. 2016
 12. Holt m.fl. 2016
 13. Bufdir 2016, Barneombudet 2018b
 14. Politiet 2016
 15. Politiet 2016, Riksadvokaten 2017, Aanerød og Mossige 2018
 16. Politiet 2016
 17. Aanerød og Mossige 2018
 18. Medietilsynet 2018, Barneombudet 2018
 19. Straffeloven § 311
 20. Hellevik og Øverlien 2016
 21. Medietilsynet 2018
 22. Winsvold 2015, Aanerød og Mossige 2018
 23. Winsvold 2015
 24. Winsvold 2015, Aanerød og Mossige 2018
 25. Bufdir 2018a
 26. Bufdir 2016
 27. Bufdir 2016
 28. Bufdir 2016
 29. Barneombudet 2018b
 30. Smette m. fl. 2017
 31. Bufdir 2016
 32. Barneombudet 2018b
 33. Barneombudet 2018b
 34. Bufdir 2016, Barneombudet 2018b
 35. NKVTS 2018
 36. Thoresen og Hjemdal 2014
 37. Myhre m.fl. 2015
 38. Dahle m.fl. 2010, Schou m.fl. 2007
 39. Myhre m.fl. 2015
 40. Myhre m.fl. 2015
 41. Myhre m.fl. 2015, Dahle m.fl. 2010, Schou m.fl. 2007, Bendixen m.fl. 1994, Steine m.fl. 2012.
 42. Myhre m.fl. 2015
 43. Myhre m.fl. 2015
 44. Myhre m.fl. 2015
 45. Schou m.fl. 2007, Myhre m.fl. 2015
 46. Mossige og Stefansen 2016
 47. Dahle m.fl. 2010