Foto: Shane/ Unsplash

Gratulerer med kvinnedagen!

Det er på tide med en nullvisjon mot seksuelle overgrep.

Regjeringen går kvinnedagen i møte med to viktige saker. Statsminister Erna Solberg annonserte i forrige uke at det skal komme en ny NOU om kvinnehelse, og Justis- og beredskapsminister Monica Mæland varsler en gjennomgang av samtykke- og voldtektsbestemmelsene i straffeloven.

1 av 3 kvinner opplever en form for seksuelle overgrep i løpet av livet, og konsekvensene er for mange psykisk og fysisk uhelse. Nok. håper at den nye NOUen vil adressere helsekonsekvensene av vold og overgrep, og at følges opp av tiltak og god hjelp til de om er utsatt. Christine Meyer skal lede utvalget, som består av totalt 15 personer. Les mer om utvalget og utredningen her.

En gjennomgang av voldtektslovverket har vært etterspurt i lengre tid. Mæland sier at dagens lovverk er for utydelig, og har derfor satt ned et panel som blant annet skal se på om Norge bør innføre en samtykkelov.

Det er viktige ting som skjer, og vi håper at dette følges opp med et helhetlig og systematisk arbeid mot vold og overgrep. Vi ser frem til den lovede, nye handlingsplanen mot vold i nære relasjoner.

Vold- og overgrepsproblematikken er ofte vanskelig og kompleks, men vi kan ikke gi oss. Det er på tide at vi som samfunn signaliserer at vi ikke slår oss til ro med de høye overgrepstallene. Hvert overgrep er ett for mye, og vi må ha som mål at de som har opplevd vold og overgrep får umiddelbar og spesialisert hjelp. Det er på tide at våre folkevalgte kommer med en nullvisjon, for ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep.

 

Skriv til oss her