Landskonferansen

Landskonferansen flyttes

Den nasjonale fagkonferansen i Trondheim flyttes til desember.

Nok. Trondheim Senter mot seksuelle overgrep feirer i 2021 25 års-jubileum. Dette skulle markeres blant annet med en nasjonal fagkonferanse i Trondheim i mars.  På grunn av smittesituasjonen måtte vi forskyve konferansen, men nå er vi glade for å kunne invitere til konferanse på Britannia Hotel 1.-2. desember 2021!

Påmelding til konferansen er nå åpen. Vi gleder oss til å møtes i Trondheim i desember!

Skriv til oss her