Fremmedspraklig

Tilbud til flerkulturelle brukere 

I Nok. - sentrenes faglige plattform fremgår det at sentrene skal ha et tilpasset tilbud til flerkulturelle brukere. Vi vet at etniske minoriteter bruker sentertilbudet i mindre grad enn etniske nordmenn. Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017 - 2021) slår fast at det er behov for økt innsats for å gjøre sentrenes tilbud godt kjent i innvandrerbefolkningen1. Vi har utviklet denne veilederen for å støtte sentrenes arbeid for personer med innvandrerbakgrunn og andre flerkulturelle brukere, inkludert den samiske urbefolkningen og nasjonale minoriteter.

Fotnoter

  1. BLD 2016.