FMSO_faglig plattform

Om Faglig plattform

Sentrene som er tilknyttet Nok. Norge inngår i et faglig samarbeid med målsetning om å ha et likeverdig tilbud over hele landet, blant annet gjennom en felles faglig plattform. Sammen med lovverk og retningslinjer fra offentlige myndigheter skal den faglige plattformen bidra til å sikre høy faglig kvalitet i tilbudet ved alle sentrene.

I løpet av høsten og vinteren 2017/2018 ble det gjennomført fire møter i arbeidsgruppa for den faglige plattformen, og ett dialogmøte for senterlederne og tilknyttede fagmiljøer og instanser. Gjennom framlegg, innlegg, opplegg, lunsj, kaffe, twist, diskusjoner, skriving og omskriving har den faglige plattformen fått sin form gjennom stødig ledelse av prosjektleder Sunniva Lundh fra Nok. Norge(Tidl. FMSO). Arbeidsgruppa har ellers bestått av Rannveig Kvifte Andresen (Dixi ressurssenter mot voldtekt), Anne Odenmarck (Krise- og incestsenteret i Follo), Silje Vold (Redd Barna), Jarle Holseter (Utsatt mann), Kathrine Aamodt (Smiso Hordaland), Ivar Kvalø (Vikna kommune) og Anne Berit Lunde (Helseetaten Oslo kommune).

 

Den faglige plattformen er vedtatt av styret i Nok. Norge og skal til enhver tid være oppdatert for å imøtekomme de krav som stilles til tilbudet ved sentrene. Styret vurderer årlig om det er behov for revisjon av den aktuelle versjonen.

 

Siste revisjon: 21. april 2020

 

Kontakt oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.