FMSO_utadrettet

Forebyggende arbeid

Utadrettet virksomhet og forebyggende arbeid er en del av kjernetilbudet, og sentrene driver med opplysningsarbeid rettet mot fagpersoner, barn og ungdom i skoler og barnehager, og mot samfunn og media. En viktig del av dette arbeidet er også å markedsføre tilbudet ved sentrene overfor kommunene. Arbeidet skal være preget av samarbeid og kompetansedeling med relevante fagmiljøer, både lokalt og nasjonalt.

  • Sentrene har kompetanse på arbeid med overgrepsproblematikk, og skal dele av sin kunnskap for å bidra til et godt forebyggende opplysningsarbeid over hele landet.
  • Sentre som driver forebyggende opplysningsarbeid rettet mot barn og unge, skal samarbeide om å lage likeverdige og kvalitetssikrede opplysningstilbud over hele landet, og utarbeide pedagogiske og didaktiske rammer for arbeidet.
  • Sentre som driver med opplysningsarbeid rettet mot barn og ungdom i skoler og barnehager skal ha klare rutiner for samarbeid og oppfølging med gjeldende skole, barnehage eller helsesykepleier.
  • Opplysningsarbeid og undervisning rettet mot barn og unge krever barnefaglig kompetanse og undervisningskompetanse.
  • Sentrene skal gjennomføre systematiske brukerevalueringer av opplysningsarbeidet

Kontakt oss her

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.