Aktuelt

Økt bruk av sentrene mot seksuelle overgrep

Sentrene mot seksuelle overgrep tok samlet i mot 2979 personer i fjor, det høyeste antallet noensinne. Det viser statistikken som Bufdir publiserte i dag.
Les mer

Ny informasjonsfilm: Hva er Nok.-sentrene?

Nok.-sentrene finnes femten steder i landet og tar i mot flere tusen utsatte årlig. Vi inngår driftsavtaler med kommuner for å kunne ta i mot og hjelpe utsatte. Nå ønsker vi flere kommuner med på laget.
Les mer

Ellen Jepsen er nytt styremedlem i Nok. Norge

Vi i Nok. Norge er glad for å kunne få inn en fagperson av det kaliberet som Ellen Jepsen er inn i styret vårt.
Les mer

Opptak av Ny utredning om voldtekt: Hvem skal hjelpe de utsatte?

14. mars samlet vi fagfolk, utredningsleder og politikere til å snakke om Voldtektsutvalgets nye NOU.
Les mer

Voldtektsutvalget anbefaler at sentrene mot seksuelle overgrep blir statlig finansiert

På kvinnedagen 8. mars leverte Voldtektsutvalget sin rykende ferske rapport til justisminister Emilie Mehl. I denne anbefaler utvalget at støttesentrene mot seksuelle overgrep, som er et hjelpetilbud for utsatte og deres pårørende, blir statlig fullfinansiert. 
Les mer

Nok. Norges innspill til opptrappingsplanen Trygghet for alle

Nok. Norge deltok på Justiskomiteens høring om regjeringens opptrappingsplan.
Les mer

Godt nytt år!

Nå som kalenderen viser 2024, vil vi i Nok. Norge benytte anledningen til å hilse til alle vi har møtt og samarbeidet med i 2023, og takke for innsatsen!
Les mer

Skuffende opptrappingsplan

- Opptrappingsplanen sier litt om mye, og regjeringen forplikter verken seg selv eller kommunene med denne planen, sier daglig leder i Nok. Norge, Ingvild Hestad Torkelsen.
Les mer

Nok. Norge har blitt medlem av nettverk for psykisk og seksuell helse

I høst har Nok. Norge blitt medlem av tre nye nettverk som skal styrke arbeidet for utsatte for seksuelle overgrep.
Les mer

Ny voldserstatningslov svekker rettighetene til utsatte for seksuelle overgrep

– Utsatte for seksuelle overgrep må ta den økonomiske byrden ved å betale for egen bistandsadvokat, i tillegg til den byrden overgriper har utsatt dem for, sier Ingvild Hestad Torkelsen i Nok. Norge.
Les mer

Landskonferansen 2024: Stephen Porges kommer

Nå kan du melde deg på neste års landskonferanse.
Les mer

Ny rapport om samfunnskostnadene ved vold og overgrep i Nordre Follo

En ny rapport fra Menon Economics om forebygging av vold i Follo viser at de samfunnsøkonomiske konsekvensene av vold i kommunen er store, og at god forebygging er lønnsomt.
Les mer

Hold av datoen for Landskonferansen 2024

Kropp i traume er tema når Dixi Ressurssenter mot voldtekt og Nok. Norge arrangerer landkonferansen 23–24. mai 2024.
Les mer

Ny statistikk: Nok. ønsker bedre tilbud til utsatte barn

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep opplevde en økning i antall besøkende i 2022, men en gruppe er underrepresentert. Nok. Norge ønsker et bedre tilbud til barn og ungdom under 18 år.
Les mer

– Mangfoldsperspektivet til Voldtektsutvalget vil kunne styrke tilbudet til utsatte

Det er 14 år siden det ble gjort en gjennomgang av voldtektsfeltet sist. Nå har Nok. Norge har levert innspill til Voldtektutvalgets NOU.
Les mer

Nok. i Voldtektsutvalget

Referansegruppen til Voldtektsutvalget hadde sitt første møte på Lysebu i Oslo 13. april.
Les mer
Daglig leder Ingvild Hestad Torkelsen

Innspillsmøte om ny opptrappingsplan

Denne uken arrangerte Justis- og beredskapsdepartementet innspillsmøte i forbindelse med opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner. Statssekretær Geir Indrefjord (Sp) ledet møtet.
Les mer

“Den største kostnaden bæres av de som er utsatt for volden”

Menon Economics overrakte i dag rapporten "Samfunnsøkonomiske konsekvensar av vald i nære relasjonar" til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Rapporten er laget på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.
Les mer

Ny omfangsundersøkelse om vold og overgrep

Én av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtatt minst én gang, og halvparten av norske menn oppgir å ha vært utsatt for alvorlig fysisk vold. Det viser den nye omfangsundersøkelsen fra NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress).
Les mer

Trygg på trening i Stortingets spørretime

Silje Hjemdal (Frp) brukte Stortingets spørretime til å etterlyse mer midler til forebyggende arbeid i dretten.
Les mer

Ny voldtektskommisjon

17. februar satte Regjeringen ned et utvalg som skal utrede problemstillinger knyttet til forebygging og straffeforfølgning av voldtekt.
Les mer
Alt det jeg er

Invitasjon til jubileumsvisning!

Nok. inviterer til visning av dokumentaren "Alt det jeg er" på Saga kino den 9. februar kl. 16.00.
Les mer

Mer handling, mindre håpløshet. Det finnes hjelp hvis vi vil.

Når det snakkes om seksuelle overgrep tyr politikere fort til en håpløshetsretorikk. Det bør de være forsiktige med. Det er en kort vei fra “dette er så forferdelig” til “ dette får jeg ikke gjort noe med.”
Les mer

Nok. søker kommunikasjonsrådgiver

Er du en kommunikasjonsrådgiver med prosjekterfaring?
Les mer

Mer penger til Nok.-sentrene i SV sitt budsjett

SV la i dag frem sitt alternative statsbudsjett for 2023. Her foreslås en økning på 5 millioner kroner til lavterskelsentrene mot seksuelle overgrep.
Les mer

Høring i Familie- og kulturkomiteen

Nok. Norge deltok også i år på høringen i Familie- og kulturkomiteen for å kommentere det foreslåtte statsbudsjettet for 2023. Det viktigste for oss er fremdeles en ny finansieringsordning, men frem til den er på plass må Nok.-sentrene sikres mer penger.
Les mer
Daglig leder Ingvild Hestad Torkelsen

Tidlig hjelp er viktig

Vi håper den foreslåtte nedskaleringen av Nok.-sentrene i statsbudsjettet skyldes en misforståelse som SV kan være med å rette opp i sitt alternative budsjett.
Les mer

Podkasten vår er live!

Hva er egentlig seksualitet? Og hva er god seksuell folkeskikk? I denne podkasten vil vi komme nærmere inn på seksualitetens «skikk og bruk» og spør ekspertene hva de mener er god seksuell folkeskikk.
Les mer

Status quo for Nok.-sentrene i 2023.

Det har vært mye spenning knyttet til statsbudsjettet for 2023, men heller ikke i neste års budsjett legges det opp til en ny finansieringsordning for Nok.-sentrene.
Les mer

Anette Trettebergstuen presenterte nytt Mannsutvalg.

Claus Moxnes Jervell leder nytt Mannsutvalg.
Les mer

Etter terrorangrepet natt til lørdag går våre tanker til alle berørte.
Les mer

Ny veileder om seksualisert vold i krig og konflikt

Hvordan kan vi hjelpe utsatte som har kommet til Norge? RVTS har laget en veileder.
Les mer

“Sentrene har stor betydning for enkeltmenneskers liv.”

Flere henvendelser til sentrene mot incest og seksuelle overgrep i 2021.
Les mer

Påmeldingen er åpen!

Bli med på årets Landskonferanse på  Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde, 1. og 2. september 2022!
Les mer

Nok. lanserer ny brosjyre!

Brosjyren er ment å være et supplement til Helsestasjonenes samtaler om barns seksuelle utvikling og forebygging av vold og overgrep. Målgruppen er foreldre og barn i småbarnsalderen (2-4 år). La…
Les mer

8. mars!

Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen!
Les mer

nullovergrep.no

Nok. Norge har fått enda en nettside!
Les mer

Aldri før har så mange tatt kontakt med Nok.-sentrene

Antall henvendelser til sentre mot incest og seksuelle overgrep (Smiso/Nok.) i 2020 er det høyeste noen gang registrert.
Les mer

Hvem skal bli utsatt for seksuelle overgrep i Rogaland?

Nok. Sør-Vest og Nok. Norge oppfordrer kommunene i Rogaland til å vedta en nullvisjon mot seksuelle overgrep.
Les mer

17 år med taushet

Til dere som er utsatt: Fortell om det!
Les mer

Ja til nasjonal satsing!

Fylkestinget i Nordland har vedtatt en nullvisjon mot seksuelle overgrep.
Les mer

Nullvisjon i Bergen?

Nok. Norge og Nok. Bergen utfordrer bystyret i Bergen.
Les mer

Gratulerer med nullvisjon, Kristiansand!

Bystyret i Kristiansand har vedtatt en nullvisjon mot seksuelle overgrep mot barn og unge.
Les mer

Gratulerer med kvinnedagen!

Det er på tide med en nullvisjon mot seksuelle overgrep.
Les mer

Landskonferansen flyttes

Den nasjonale fagkonferansen i Trondheim flyttes til desember.
Les mer

Forslag til ny lov svekker de voldsutsatte.

I utkastet til en ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte, er det vanskelig å se noen fordeler for de fornærmede.
Les mer

Vi skifter navn!

Nå samles vi og våre 16 medlemessentrene under en enhetlig profil og navnet Nok.!
Les mer

Å kjenne krisen på kroppen

Hele landet befinner seg i en krise, men vi må huske de som er mest utsatt. Dixi ressurssenter mot voldtekt blir kontaktet av overgrepsutsatte på e-post som ikke tør å ringe. Grunnen er at overgriperen sitter i samme rom.
Les mer

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Tidligere Landsdekkende telefon har fått nytt navn og nye nettsider.
Les mer

Godt nytt (skole)år!

Fmso er lyttet til i de nye læreplanene.
Les mer

Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Fmso har levert både muntlig og skriftlig innspill til ny handlingsplan.
Les mer

Høy utsatthet for seksuelle krenkelser blant jevnaldrende.

NKVTS har lansert en ny nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år.
Les mer

Høring i Familie- og kulturkomiteen

24. oktober var FMSO på høring i Familie- og kulutrkomiteen om statsbudsjettet for 2020.
Les mer

Informanter søkes til forskningsprosjekt

Universitetet i Tromsø søker informanter i alderen 18-35 år til forskningsprosjektet ”Møter med hjelpeapparatet”.
Les mer

Plikten som kan redde liv

74 % av oss kjenner ikke til at vi kan ha plikt til å avverge alvorlige lovbrudd. Ny guide skal øke kunnskapen om når, hvor og hva man kan avverge.
Les mer

Stadig flere brukere av SMISO i 2018

Statistikken for 2018 er klar, og viser en tydelig økning i antall brukere av sentre mot incest og seksuelle overgrep og Dixi.
Les mer

Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Regjeringen starter arbeidet med ny nasjonal handlingsplan om vold i nære relasjoner.
Les mer

Er alt Love?

Hvilke skeive historier er det som fortelles?
Les mer

Veiledere til faglig plattform

Veilederne ligger nå på nett!
Les mer

Ny Amnesty-rapport om voldtekt

Noen dager etter at regjeringen la fram sin nye handlingsplan mot voldtekt kommer Amnesty med en rapport som forteller om voldtektsutsatte sine erfaringer med politi og myndigheter.
Les mer

Gratulerer med kvinnedagen!

Vi må snakke om seksuelle overgrep. Igjen.
Les mer

Kampanje om avvergeplikten

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) ønsker historier fra deg som har opplevd situasjoner hvor vold eller overgrep ble avverget, eller burde ha blitt det, til en ny kampanje.
Les mer

Ny faglig plattform!

FMSO sin faglige plattform er tilgjengelig på nett!
Les mer

Ny regjeringsplattform

I går ble Krf, Høyre, Venstre og Frp enige om en ny regjeringsplattform. Det er flere gode tiltak, men følger det midler med tiltakene?
Les mer

Prosjektansvarlig og administrativ medarbeider

Vil du være med å jobbe for et likeverdig tilbud på alle landets Smiso-sentre?
Les mer

Kan 2019 bli handlingens år?

Det er bevegelse på feltet vårt, men hvorfor henger ikke politikerne med?
Les mer

Landskonferansen 2019

Ta med en kollega til Trondheim 23.-24.mai! FMSO og Smiso Sør-Trøndelag arrangerer årets landskonferanse, der dagene blir brukt til å snakke om hvor viktig hjelpeapparatet kan ivareta pårørende til traumeutsatte, og kunnskap om hvordan traumatiske opplevelser kan sette seg i kroppen.
Les mer

Nettovergrep mot barn i Norge

NOVA har utgitt en kunnskapsoversikt om nettovergrep mot barn i Norge. Rapporten inneholder oppsummering av relevant forskning, samt funn fra en ny studie som har sett på tips om straffbare forhold til Kripos i perioden 2015–2017, politiets erfaring gjennom etterforskningsoperasjoner, og observasjoner fra nettforum.
Les mer

Ble overgrepsutsatte glemt i budsjettforhandlingene?

Når Smiso-sentrene underfinansieres, svikter regjeringen sine løfter og med dem barn og unge.
Les mer

Kunnskap og holdninger om vold i befolkningen

Vold og overgrep er en alvorlig utfordring når det gjelder oppvekstsvilkår, samfunnsdeltakelse og folkehelse. Å bidra til at befolkningen har kunnskap om vold og overgrep, og at berørte har kjennskap til aktuelle hjelpetiltak er derfor helt nødvendig.
Les mer

Ingen kan erstatte støttesenteret

FMSO skriver i dagens Dagsavisen at den foreslåtte prisjusteringen til sentrene i statsbudsjettet for 2019 ikke er nok hvis man skal klare å oppfylle målene i Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017 – 2021).
Les mer

Høring i Familie- og kulturkomiteen

18. oktober skal FMSO på høring i Familie- og kulturkomiteen i forbindelse med det foreslåtte statsbudsjettet for 2019.
Les mer